Vilken kvalité är det på era ljudströmmar?

De flesta av våra ljudströmmar är av typen AAC+ 64kbps.

Anledningen att vi valt att använda oss av det här filformatet och den här kvalitén är för att hålla dataförbrukningen nere samtidigt som att behålla bra ljudkvalité (AAC+ 64kbps ska ha liknande ljudkvalité som MP3 128kbps).

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request